Pre Katku sme vytvorili logo, vizitky a webstránku: www.mytranslator.sk