Výborní ľudia, výborná akcia. Na túto akciu sme okrem loga vytvorili aj toto video