Ani animácie nám nerobia problém, tak ako to bolo v prípade kruhového objazdu, kde sme na základe jednoduchého nákresu od klienta vytvorili komplexnú 3D animáciu.