12. 2. 2018 sa konalo odovzdávanie cien Basketbalista roka. Okrem samotného loga sme na túto akciu robili pozvánky, grafiku na Facebook a video grafiky pre jednotlivé kategórie a ocenených. Krátku ukážku nájdete aj v galérii.