Pracovali sme na projekte pre stredné školy v ktorom vznikli videá s rôznym zameraním ako napríklad architektúra, ochrana životného prostredia, výroba a podobne.