Pre Veroniku a Peta sme vyrábali okrem loga a oznámenia etikety na fľaše, zasadací poriadok a menovky.